Termeni și condiții generale de contractare

1. Definiții:

1.1. “AEMR Cluj” se referă la ASOCIAȚIA ECONOMIȘTILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA – FILIALA CLUJ, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu nr. 12/2, înregistrată sub numărul 13729 /A/ 2011, CUI: 9343770. Președintele asociației este Szőcs Endre. Adresa de e-mail: rmkt.kolozsvar@gmail.com

1.2. “Membru” și “Cotizant” se referă la persoana fizică care, în schimbul plății cotizației anuale de membru, beneficiază de avantajele asociate calității de membru oferite de AEMR Cluj. De asemenea, “Membru” se referă și la utilizatorul care a creat un cont pe platformă în scopul înregistrării online la evenimentele organizate de AEMR Cluj și de a beneficia de reducerile cuvenite calității de membru.

1.3. “Platforma” se referă la site-ul www.hesrmasterclass.ro și include, fără a se limita la, conținutul, bazele de date, software-ul, codurile și grafica.

1.4. “Servicii” se referă la funcționalitățile disponibile pe Platforma AEMR Cluj și la organizarea evenimentelor de tematică economică.

1.5. “Condiții” se referă la prevederile cuprinse în prezentul document al Termenilor și Condițiilor Generale de Contractare.

2. Serviciile oferite pe platformă

2.1. Pentru membrii:

2.1.1. Acces complet

Membrii pot decide să-și păstreze contul și să continue cu accesul complet sau să-și șteargă contul. Prin accesul complet, membrii beneficiază de următoarele servicii:

Interfață de administrare, prin care membrii AEMR se pot înregistra online la evenimentele organizate de AEMR Cluj și pot plăti taxa de participare redusă în cazul deținerii calității de membru. Prin această interfață, membrii pot achita și cotizația anuală de membru. De asemenea, membrii au acces la o interfață pentru interogarea bazei de date a tuturor membrilor, în care pot fi căutate toți participanții înregistrați pe platformă. În plus, membrii au acces la un Forum online, unde pot comenta subiecte și pot vedea comentariile celorlalți utilizatori în legătură cu un anumit subiect.

O persoană poate crea un cont de utilizator numai dacă a împlinit cel puțin 16 ani în ziua în care a creat contul. Accesul la platformă și solicitarea serviciilor nu este permisă persoanelor care nu au împlinit 16 ani. Contul de utilizator se finalizează pe platformă atunci când, în timpul procesului de înregistrare, utilizatorul plătește taxa anuală de membru, suma fiind specificată și afișată pe pagina de înregistrare. Taxa de membru poate fi achitată sub forma unei cotizații, care începe odată cu prima plată înregistrată în procesul de înregistrare. Cotizația se reînnoiește automat la data expirării perioadei calității de membru, dacă funcția de reînnoire automată a cotizației este activată în setările contului. Cotizația poate fi anulată în orice moment, iar reînnoirea automată a membrului poate fi dezactivată în orice moment pentru utilizator. Serviciile pot fi utilizate de orice membru care deține un cont/profil creat pe platformă și a plătit taxa anuală de membru. Membrii care decid să-și creeze un cont pe platformă sunt în cunoștință de cauză și sunt de acord că informațiile și datele lor de contact furnizate în timpul înregistrării vor fi partajate cu alți membri (consultă Politica noastră de Confidențialitate în acest sens). Membrii pot decide în orice moment ștergerea contului creat pe platforma AEMR Cluj.

Cotizația reprezintă comanda efectuată de către Cotizant pentru Serviciu pentru un anumit interval de timp stabilit de către Cotizant, urmată de plata cotizației (intrarea în vigoare a calității de membru). Cotizația se prelungește automat pentru următorul interval de aceeași durată, cu condiția că prelungirea se activează odată ce taxa de membru pentru următorul interval este achitată.

 

3. Reguli contractuale pentru membri:

3.1. Serviciile pot fi solicitate în conformitate cu Termenii menționați mai sus. Pentru a beneficia de Servicii, membrii creează un cont pe Platformă. Serviciile oferite nu constituie o ofertă din partea AEMR Cluj, astfel încât AEMR Cluj își rezervă dreptul de a refuza furnizarea Serviciilor către persoanele fizice, conform propriei decizii.

3.2. Odată ce un cont a fost creat pe Platformă, membrul acceptă Termenii și Condițiile.

3.3. AEMR Cluj furnizează Serviciile utilizând informațiile și criteriile furnizate de către membru. Membrul este responsabil de corectitudinea și valabilitatea informațiilor furnizate.

3.4. Membrul este obligat să se abțină de la publicarea pe Forum a oricăror materiale ilegale, defăimătoare, ofensatoare, frauduloase, violente, discriminatorii, obscene sau cu conținut sexual, care ar putea afecta negativ AEMR Cluj și reputația sa.

3.5. În cazul oricărui serviciu online, plata se efectuează online prin intermediul sistemului de plată oferit de partenerul AEMR Cluj. La momentul plății online, membrului îi va fi trimisă pe email o factură cu valoarea serviciilor achitate.

3.6. Plățile online sunt reglementate de termenii contractuali ai partenerului care operează sistemul de plată online.

3.7. AEMR Cluj își rezervă dreptul de a adăuga, modifica sau întrerupe orice serviciu, conform propriei sale decizii. Această acțiune nu afectează comenzile primite înainte de modificarea sau întreruperea serviciului.

3.8 AEMR Cluj își rezervă dreptul de a modifica unilateral prețurile, comisioanele și/sau termenii, fără notificare prealabilă, cu condiția ca modificarea să nu aibă efect retroactiv. Prețul serviciilor trebuie plătit online, utilizând serviciul Netopia, iar membrul va primi confirmarea plății și factura pe adresa de email specificată pe platformă.

3.9. Fără a afecta alte remedii legale, AEMR Cluj poate suspenda de îndată contul și accesul membrului la servicii în cazul în care membrul încalcă Termenii menționați mai sus.

3.10. AEMR Cluj își rezervă dreptul de a închide orice cont, conform propriei sale aprecieri, fără a fi obligată să ofere justificări. 

Exemplificativ, pot fi închise următoarele conturi ale membrilor:

Conturile membrilor care furnizează informații de contact incomplete sau inexacte despre societate.

Conturile membrilor asupra cărora AEMR Cluj consideră că acționează într-un mod inadecvat sau ilegal.

Conturile membrilor care conform evaluării AEMR Cluj utilizează Serviciile într-un mod nerezonabil.

3.11. Membrul este de acord să utilizeze Platforma și Serviciile “cu bună-credință”, furnizând informații adecvate și corecte. De asemenea, Membrul este de acord că orice formă de abuz în legătură cu Serviciile, Platforma sau acești Termeni va duce la blocarea accesului Membrului și închiderea contului său.

3.12. Drepturile de proprietate intelectuală legate de Servicii, Platformă și/sau orice altă entitate aparțin AEMR Cluj sau altor părți terțe care dețin drepturile respective. Membrul nu are dreptul să reproducă, copieze, modifice, utilizeze, publice, transmită sau să folosească în scopuri comerciale orice material care este obiectul drepturilor de proprietate intelectuală.

3.13 AEMR Cluj nu poate garanta disponibilitatea continuă a Serviciilor sau că acestea nu vor conține erori, viruși și/sau alte programe dăunătoare, nici că Serviciile vor genera programe, răspunsuri sau rezultate. Membrul este responsabil de protecția dispozitivelor sale electronice împotriva virușilor și a altor programe dăunătoare.

3.14. Acești Termeni reprezintă acordul și înțelegerea dintre AEMR Cluj și Membru. În măsura permisă de lege, acești Termeni exclud orice altă prevedere bazată pe lege, contract sau regulament secundar în ceea ce privește relația dintre AEMR Cluj și Membru.

3.15. Răspunderea AEMR Cluj este limitată la suma plătită sau datorată de către Membru în schimbul Serviciilor. AEMR Cluj nu este responsabil în niciun caz pentru pierderi directe, indirecte sau pentru pierderi de profit, venit sau dobânzi cauzate de utilizarea Serviciilor.

3.16. În cazul în care orice dispoziție sau parte a acesteia este considerată nulă sau inaplicabilă, aceasta nu afectează valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte dispoziții rămase în vigoare.

3.17. Notificările adresate AEMR Cluj pot fi trimise prin e-mail la adresa rmkt.kolozsvar@gmail.com, iar notificările adresate către Membru vor fi trimise prin e-mail la adresa acestuia furnizată la înregistrarea contului de Membru.

3.18. În anumite cazuri, AEMR Cluj poate contacta Membrii pentru a evalua serviciile oferite și pentru a promova anumite servicii. AEMR Cluj supraveghează periodic calitatea profilurilor publicate și a comentariilor postate pe forum în scopul oferirii unor servicii mai bune Membrilor.

3.19. Acești Termeni sunt supuși legislației române și părțile se supun jurisdicției exclusive al instanțelor competente din localitatea unde își are sediul AEMR Cluj.

4. Căutare Profil – Postare pe pagina Forumului:

4.1. În momentul înregistrării pe platformă, Membrul permite AEMR Cluj să publice profilul său și să îl prezinte în conformitate cu setările stabilite (dacă există).

4.2. Membrul este responsabil pentru conținutul propriilor comentarii și trebuie să despăgubească AEMR Cluj pentru orice plângere, pierdere, acțiune în justiție, cheltuieli și/sau daune (denumite în continuare “Daune”) asociate acestora.

  1. Membrii pot utiliza pagina de Forum de pe Platformă exclusiv în scopul dezbaterii temelor profesionale și economice sau pentru postarea de oferte de locuri de muncă. Utilizarea Platformei în scopul vânzărilor directe către Membrii este interzisă, în caz contrar contul va fi suspendat.

6. Termeni și condiții de utilizare:

Acest document conține Termenii și condițiile generale de utilizare („Termeni”), în baza cărora puteți utiliza platforma și serviciile puse la dispoziție. Acești Termeni constituie un acord obligatoriu între dumneavoastră și AEMR Cluj, operatorul platformei, și sunt considerați acceptați de către dumneavoastră odată ce utilizați platforma, aveți acces la aceasta sau utilizați serviciile sale. Dacă nu acceptați termenii menționați mai sus, nu utilizați platforma și serviciile oferite. Platforma AEMR Cluj include serviciile online AEMR Cluj. Serviciile online AEMR Cluj sunt programe și servicii oferite de AEMR Cluj, inclusiv serviciul de postare și căutare online a profilurilor și comentariilor (colectiv „Serviciile AEMR Cluj”). Platforma AEMR Cluj permite utilizatorilor să creeze profiluri individuale care pot conține date personale și să le facă publice integral sau parțial. În plus, AEMR Cluj poate colecta informații despre dumneavoastră din sursele publice disponibile pe internet și le poate utiliza pentru crearea unui profil sau adăugarea informațiilor la un profil existent. AEMR Cluj poate revizui termenii în orice moment și poate publica pe platformă o versiune actualizată. Vă recomandăm să vizitați periodic această pagină pentru a verifica cele mai recente termeni, deoarece aceștia sunt obligatorii pentru dumneavoastră. Utilizatorii care încalcă acești termeni pot avea accesul și drepturile de utilizare a platformei AEMR Cluj suspendate sau anulate, în funcție de decizia AEMR Cluj. Cu toate că încercăm să asigurăm funcționarea optimă și continuă a platformei, internetul nu reprezintă în permanență un mediu stabil și sigur, iar erorile, întreruperile și întârzierile pot apărea în orice moment în furnizarea serviciilor. Nu ne asumăm responsabilitatea sau alte obligații derivând din astfel de erori,întreruperi și întârzieri în funcționarea platformei (sau a oricărei părți a acesteia) sau în legătură cu serviciile disponibile pe aceasta.

7.1. Utilizarea conținutului de pe platformă:

Conținutul platformei HESR Masterclass, cum ar fi designul, textul, grafica, imaginile, videoclipurile, informațiile, siglele companiei, simbolurile grafice, butoanele, software-ul, fișierele audio și alte conținuturi aparținând AEMR Cluj (colectiv „Conținut AEMR Cluj”), este protejat de drepturile de autor, mărci comerciale și alte legi aplicabile. Întregul conținut AEMR Cluj este proprietatea AEMR Cluj sau a licențiatorilor săi. Editarea întregului conținut AEMR Cluj (inclusiv colectarea, aranjarea și compunerea acestuia) reprezintă proprietatea exclusivă a AEMR Cluj și este protejată de drepturile de autor, mărci comerciale și alte legi aplicabile. Utilizarea neautorizată a conținutului AEMR Cluj încalcă legile și/sau regulamentele menționate mai sus, precum și normele de comunicare aplicabile, și este strict interzisă. Orice cod creat de AEMR Cluj – în scopul afișării conținutului AEMR Cluj sau a paginilor care alcătuiesc site-ul AEMR Cluj – este protejat de drepturile de autor ale AEMR Cluj, ceea ce înseamnă că nu aveți permisiunea de a copia sau utiliza un astfel de cod. Sunteți de acord că nu veți vinde sau modifica conținutul AEMR Cluj, nu îl veți reproduce, publica, distribui sau utiliza în alt mod, în scopuri publice sau comerciale, făcând legătură cu produse sau servicii care nu sunt asociate cu site-ul AEMR Cluj, și nu veți crea confuzie printre consumatori, ceea ce ar putea afecta reputația sau denigrarea AEMR Cluj sau a licențiatorilor săi, slăbind puterea AEMR Cluj sau a licențiatorilor săi sau încălcând în alt mod drepturile de proprietate intelectuală ale AEMR Cluj. În plus, sunteți de acord să nu utilizați conținutul AEMR Cluj în alte moduri. Orice cod creat de AEMR Cluj – în scopul afișării conținutului AEMR Cluj sau a paginilor care alcătuiesc site-ul AEMR Cluj – este protejat de drepturile de autor ale AEMR Cluj, ceea ce înseamnă că nu aveți permisiunea de a copia sau utiliza un astfel de cod.

7.2. Utilizarea serviciilor AEMR Cluj

Accesul la comentarii în cadrul forumului, baza de date a profilurilor („Baza de date a profilurilor AEMR Cluj”) și alte caracteristici ale AEMR Cluj pot fi utilizate exclusiv de către persoanele care caută informații despre subiecte legate de economie și/sau carieră. În plus, utilizarea serviciilor AEMR Cluj face parte din orice alt contract încheiat între dumneavoastră și AEMR Cluj. În caz de conflict între Termeni și condiții și contractul încheiat cu AEMR Cluj, se aplică termenii contractului. Sunteți responsabil, în anumite situații, pentru menținerea caracterului confidențial al contului, profilului și parolei dumneavoastră. Nu trebuie să împărtășiți temporar sau permanent cu alte părți parola sau alte informații de acces, și sunteți responsabil pentru utilizarea numelui de utilizator și a parolei, indiferent dacă este autorizată sau nu. Sunteți de acord să notificați imediat AEMR Cluj în cazul unei utilizări neautorizate a contului, profilului sau parolei. Utilizatorii AEMR Cluj sunt de acord să:

(a) Nu ne furnizați, nu postați, nu distribuiți, nu stocați sau nu distrugeți materiale, inclusiv conținutul AEMR Cluj, prin încălcarea oricăror legi sau reglementări în vigoare, inclusiv, fără a se limita la acestea, legi sau reglementări referitoare la colectarea, prelucrarea sau transferul de date cu caracter personal, sau prin încălcarea politicii de confidențialitate a AEMR Cluj.

(b) Nu efectuați activități care să creeze o încărcătură nejustificată sau disproporționat de mare asupra infrastructurii site-ului AEMR Cluj.

(c) Nu utilizați dispozitive pentru navigarea generală pe site-ul web sau căutare, cu excepția altor instrumente aprobate de AEMR Cluj.

(d) Nu utilizați metode de extragere a datelor, roboți sau alte metode similare de colectare sau extragere a datelor.

(e) Nu încălcați sau nu încercați să încălcați securitatea AEMR Cluj, inclusiv evaluarea vulnerabilității sistemului sau a rețelei, scanarea sau testarea acesteia și încălcarea măsurilor de securitate sau de autentificare.

(f) Nu creați anteturi de pachete TCP/IP sau nu includeți informațiile din antet în mesaje de e-mail sau grupuri de știri.

(g) Nu decompilați nicio parte a site-ului AEMR Cluj.

(h) Nu copiați în niciun fel conținutul AEMR Cluj sau informațiile disponibile pe site-ul AEMR Cluj, inclusiv postări expirate sau interzise de Termeni.

(i) Nu creați linkuri către conținutul AEMR Cluj sau la informațiile disponibile pe site-ul AEMR Cluj, cu excepția cazului în care sunt permise de Termeni.

(j) Nu postați conținut sau materiale care promovează sau sprijină informații false sau frauduloase, sau activități ilegale; sau aprobă activități ilegale sau furnizează informații cu caracter instrucțional referitoare la activități interzise de acești Termeni, cum ar fi fabricarea sau achiziționarea armelor ilegale, încălcarea intimității, crearea sau distribuirea de viruși informatici sau pirateria.

(k) Nu creați sau comentați profiluri în numele altei părți pe pagina de forum.

(l) Nu partajați cu terți acreditările de conectare la platformă.

(m) Nu accesați date la care nu aveți dreptul și nu vă conectați la server sau cont fără permisiune de acces.

(n) Nu postați pe platformă informații parțiale, false sau inexacte.

(o) Nu postați conținut care implică pagini cu acces restricționat sau protejate cu parolă.

(p) Nu solicitați parole sau informații de identificare personală de la alți Utilizatori.

(r) Nu ștergeți sau modificați materiale postate de alte persoane sau entități.

(q) Nu hărțuiți, nu incitați la hărțuire sau nu încurajați hărțuirea unui grup, organizație sau persoană fizică.

(s) Nu trimiteți e-mailuri neadecvate, nu efectuați apeluri telefonice nedorite sau nu trimiteți faxuri nedorite care promovează și/sau publică produse sau servicii pentru Utilizatori, sau să contactați Utilizatori care au exprimat dorința de a nu fi contactați.

(t) Nu încercați să întrerupeți serviciile oricărui Utilizator, administrator sau serviciu de rețea, inclusiv, fără a se limita la acestea, prin transmiterea de dispozitive de trimitere a virușilor către site-ul AEMR Cluj, supraîncărcare, “îngreunare”, “spam”, “bombardare cu e-mailuri” sau “crash”.

(u) Nu comercializați sau aprobați copii ilegale sau neautorizate ale operelor protejate de drepturi de autor ale altor persoane, cum ar fi distribuția sau furnizarea de programe de piraterie informatică, transmiterea sau furnizarea de informații în scopul evitării dispozitivelor de protecție ale copiilor instalate sau fabricate, sau transmiterea sau furnizarea de muzică piratat sau alte fișiere media sau linkuri către acestea.

(v) Nu utilizați serviciile AEMR Cluj în scopuri ilegale sau pentru activități ilegale, nu postați sau trimiteți conținut, profiluri, nu postați materiale defăimătoare, calomnioase, ofensatoare, vulgare, obscene, amenințătoare, abuzive, incitatoare la ură, rasiste, discriminatorii sau informații care provoacă antipatie, disconfort sau anxietate pentru orice persoană, sau pot duce la hărțuirea oricărei persoane, sau pot fi asociate cu materiale pornografice, indecente sau de natură sexuală, în conformitate cu evaluarea AEMR Cluj. Încălcarea securității sistemului sau a rețelei poate duce la răspundere civilă și/sau penală. AEMR Cluj investighează evenimentele care pot implica astfel de încălcări și cooperează cu autoritățile competente în identificarea Utilizatorilor care săvârșesc astfel de încălcări.

 

7.3. Condiții suplimentare aplicabile membrilor

Membrul este exclusiv responsabil pentru postările sale pe platforma AEMR Cluj. AEMR Cluj nu poate fi considerat un agent și nu poate fi tras la răspundere pentru nicio decizie legată de relația de muncă luată de un alt membru, independent de motiv. Înțelegeți și acceptați că în cazul în care închideți contul AEMR Cluj, informațiile asociate, inclusiv profilurile încărcate în mod privat, respectiv conexiunile de rețea vor fi șterse din baza de date AEMR Cluj. Informațiile vor fi în continuare disponibile pentru o anumită perioadă datorită întârzierii efectuării ștergerii de pe serverele AEMR Cluj. Utilizați serviciile AEMR Cluj în conformitate cu prevederile legale aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor și veți acționa în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor din Europa.

7.5. Bază de date

Utilizarea bazei de date a platformei de către membri:

Utilizați baza de date în conformitate cu Termenii și condițiile și contractul încheiat cu AEMR Cluj, precum și cu legile aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor și sunteți de acord să nu divulgați conținutul bazei de date către persoane străine. Luați măsuri fizice, tehnice și administrative pentru protejarea datelor obținute din baza de date împotriva pierderii, utilizării incorecte, accesului neautorizat, divulgării, modificării sau distrugerii. Partajarea datelor de autentificare pentru baza de date cu orice altă persoană este interzisă.

Baza de date a platformei nu poate fi utilizată pentru:

(a) alte scopuri care nu corespund cu dezvoltarea unei comunități profesionale, inclusiv promovarea anunțurilor, produselor sau serviciilor către proprietarii de profiluri.

(b) Pentru efectuarea apelurilor telefonice nedorite sau trimiterea de faxuri nedorite, e-mailuri nedorite sau buletine informative către proprietarii de profiluri sau pentru a intra în contact cu persoane fizice, cu excepția cazului în care și-au dat consimțământul în acest sens (numai în cazul în care dețineți consimțământul lor expres) sau

(c) Pentru informarea solicitanților cu privire la târgurile de locuri de muncă și oportunitățile de afaceri interzise de Termeni și condiții. Pentru a asigura o experiență sigură și eficientă pentru toți membrii noștri, AEMR Cluj își rezervă dreptul de a limita cantitatea de date (inclusiv afișarea profilului) la care puteți avea acces în orice moment. Aceste limite pot fi modificate periodic, conform deciziei exclusive a AEMR Cluj.

În momentul înregistrării pe platformă, trebuie să creați un cont și să furnizați anumite informații, inclusiv, fără limitare, adresa de e-mail validă. Profilul pe care îl trimiteți trebuie să fie precis și să vă descrie ca individ. Completați câmpurile standard necesare pentru profil. Recunoașteți și sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru forma, conținutul și exactitatea profilului sau a conținutului încărcat pe platformă. Înțelegeți și acceptați că, în cazul în care ștergeți contul, toate informațiile legate de acesta, inclusiv profilurile, declarațiile de intenție, chestionarele etc., vor fi marcate ca șterse și vor fi eliminate din baza de date a platformei. Informațiile pot fi încă disponibile pentru o anumită perioadă de timp, datorită întârzierii ștergerii prin intermediul serverelor AEMR Cluj. Cu toate acestea, persoanele externe pot păstra o copie a informațiilor dvs. AEMR Cluj își rezervă dreptul de a șterge contul și informațiile dvs. după o perioadă semnificativă de inactivitate.

7.7. Alte Dispoziții comune referitoare utilizări 

Informațiile, datele, textele, software-ul, muzica, fotografiile, grafica, videoclipurile, reclamele, mesajele sau orice alt conținut trimis, postat sau afișat de către dumneavoastră pe platformă sau prin intermediul acesteia rămân în responsabilitatea exclusivă a persoanei care furnizează conținutul respectiv. Prin trimiterea, postarea sau afișarea acestui conținut, acordați AEMR Cluj o licență transferabilă și neexclusivă pentru utilizarea, multiplicarea, aplicarea și publicarea conținutului prin intermediul platformei. AEMR Cluj își rezervă dreptul de a accepta, posta sau afișa orice conținut în conformitate cu propria sa discreție. Dacă postați conținut în oricare dintre zonele publice ale platformei, sunteți de acord că orice utilizator poate accesa, vizualiza, promova, păstra și multiplica astfel de conținut. AEMR Cluj poate revizui și elimina conținutul postat de către utilizatori care încalcă aceste condiții, legi sau regulamente relevante, care este ilegal, deranjant, ofensator sau amenință siguranța platformei sau reprezintă un risc. În interesul protecției utilizatorilor, AEMR Cluj își rezervă dreptul de a limita, în funcție de propria sa discreție, numărul de e-mailuri sau mesaje electronice pe care un utilizator le poate trimite altuia.

 

8. Consecințele încălcării drepturilor de autor sau ale drepturilor de proprietate intelectuală:

AEMR Cluj respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora și încurajăm utilizatorii și partenerii noștri să procedeze în același mod. Publicarea, multiplicarea, distribuirea, modificarea, afișarea publică sau prezentarea publică neautorizată a operelor protejate de drepturile de autor reprezintă o încălcare a acestor drepturi. Ca termen al utilizării platformei, sunteți de acord să nu utilizați platforma pentru a încălca în niciun fel drepturile de proprietate intelectuală. AEMR Cluj își rezervă dreptul de a închide contul oricărui utilizator și de a restricționa accesul la platformă pentru cei care încalcă drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, cu sau fără notificare prealabilă și fără a-și asuma răspunderea în fața utilizatorului prejudiciat.

 

9. Responsabilitatea AEMR Cluj:

Platforma oferă servicii membrilor săi, care se pot înregistra la evenimente, pot plăti taxa de participare, pot plăti cotizația de membru, pot căuta profiluri și pot crea comentarii pe paginile designate. AEMR Cluj nu cenzurează postările, inclusiv profilurile încărcate. Prin urmare, AEMR Cluj nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul utilizatorilor, calitatea, securitatea sau legalitatea conținutului postat sau a profilurilor, precum și pentru acuratețea postărilor. AEMR Cluj nu participă la comunicarea reală între utilizatori. Ca urmare, AEMR Cluj nu verifică exactitatea, fiabilitatea, completitudinea sau actualitatea profilului sau conținutului utilizatorului încărcat pe platformă. Vă asumați riscurile asociate comunicării cu alți utilizatori prin intermediul platformei. Vă rugăm să utilizați platforma cu precauție și discernământ. Deoarece autentificarea utilizatorilor pe internet poate fi dificilă, AEMR Cluj nu poate confirma că un utilizator este într-adevăr cine pretinde a fi. Având în vedere că nu suntem implicați și nu participăm la relațiile dintre utilizatori și nu putem controla comportamentul utilizatorilor de pe platformă, în cazul în care vă implicați într-o dispută cu unul sau mai mulți utilizatori, renunțați la orice pretenție sau cerere de despăgubire împotriva AEMR Cluj ca rezultat al acestor dispute menționate anterior. Utilizarea platformei și a conținutului AEMR Cluj se face pe propriul dvs. risc. AEMR Cluj nu garantează și nu promite niciun rezultat în legătură cu utilizarea platformei. AEMR Cluj vă încurajează să păstrați o copie a conținutului încărcat pe platformă. În limita permisă de lege, AEMR Cluj nu este în niciun caz responsabil pentru ștergerea, pierderea sau modificarea neautorizată a conținutului.

 

10. Declarație de garanție. Limitarea responsabilității:

AEMR Cluj nu garantează și nu își asumă responsabilitatea pentru funcționarea fără erori a platformei sau pentru faptul că serverele AEMR Cluj sunt fără viruși informatici sau alte mecanisme dăunătoare. AEMR Cluj nu își asumă responsabilitatea pentru acuratețea, fiabilitatea, completitudinea sau actualitatea conținutului, serviciilor, software-ului, textului, graficii și link-urilor oferite de AEMR Cluj.

Furnizorii de servicii ai AEMR Cluj sau părțile terțe menționate pe platformă nu sunt responsabili pentru daunele rezultate din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a platformei sau conținutului său (inclusiv, fără limitare, consecințele sau daune rezultate din pierderea de date).

11. Link-uri către alte site-uri:

AEMR Cluj poate include link-uri (referințe) către site-uri ale unor terțe părți. Aceste link-uri sunt furnizate în scopul confortului dumneavoastră și nu constituie aprobarea AEMR Cluj pentru respectivele site-uri. AEMR Cluj nu poate fi făcut responsabil pentru conținutul site-urilor terțe linkuite și nu garantează conținutul sau acuratețea materialelor prezentate pe respectivele site-uri. Dacă decideți să accesați site-urile terțe, o faceți pe propriul dumneavoastră risc.

12. Utilizare interzisă în scop comercial sau revânzare:

Sunteți de acord că nu veți vinde sau transfera drepturile și obligațiile rezultate din prezentul acord. De asemenea, sunteți de acord să nu utilizați platforma în scopuri comerciale fără permisiunea prealabilă.

13. Dispoziții finale:

Descărcarea oricărui software de pe site-ul AEMR Cluj este supusă legilor de control al exportului din România și nu poate fi efectuată în alt mod decât (i) în Cuba, Irak, Libia, Coreea de Nord, Iran, Siria sau orice altă țară (sau cetățean sau rezident al acesteia) pe care UE sau SUA o interzic, (ii) în favoarea oricărei persoane sau entități care figurează pe lista Trezoreriei de Stat a UE și/sau SUA ca cetățean special desemnat și care se găsește pe lista de refuz a Ministerului Comerțului al SUA. Prin descărcarea sau utilizarea unui astfel de software, în calitate de reprezentant, declarați că nu sunteți cetățean sau rezident al statelor menționate anterior și nu figurați pe nicio listă sau tabel menționat mai sus. Acești Termeni sunt guvernate de legile interne ale României, fără a afecta principiile de drept conflictual. Competența jurisdicțională pentru soluționarea oricărei cereri rezultate din această înțelegere revine instanței competente de la sediul AEMR Cluj. În cazul în care o instanță competentă declară nulă orice prevedere a acestor Termeni, aceasta nu afectează valabilitatea integrală a celorlalte prevederi. Renunțarea la oricare dintre prevederile acestor Termeni nu poate fi considerată o renunțare la orice altă prevedere ulterioară sau continuă. În plus, neaplicarea de către AEMR Cluj a acestor prevederi nu poate fi considerată o renunțare și nu afectează capacitatea AEMR Cluj de a aplica aceste prevederi în viitor. Cu excepția cazului în care un acord suplimentar prevede în mod expres, Termenii suplimentari se aplică anumitor părți ale site-ului AEMR Cluj, în afișajul “Notificare legală” specifică sau pentru permisiuni sau materiale software afișate pe site-urile AEMR Cluj, acești Termeni reprezintă întregul acord între dumneavoastră și AEMR Cluj cu privire la utilizarea site-urilor AEMR Cluj. Modificările la acești Termeni pot fi efectuate numai prin revizuirea afișată pe această pagină.

 

14. Atenționare de confidențialitate:

Protejați-vă datele personale prin a nu furniza niciodată informații precum numărul de card de credit, numărul de asigurare socială, numărul de cont bancar sau orice altă informație personală unor posibile agenții. AEMR Cluj este angajat în totalitate în crearea unui mediu cât mai sigur în ceea ce privește căutarea locurilor de muncă și gestionarea carierei. Această platformă are o politică de confidențialitate. Acești termeni constituie acordul încheiat între dumneavoastră și AEMR Cluj și sunt considerați acceptați de dumneavoastră odată ce utilizați platforma sau aveți acces la platformă și utilizați serviciile sale. Dacă nu sunteți de acord cu termenii menționați mai sus, vă rugăm să nu utilizați platforma și serviciile AEMR Cluj. AEMR Cluj își rezervă dreptul de a revizui oricând termenii și de a publica pe platformă o versiune actualizată. Vă recomandăm să vizitați periodic această pagină pentru a examina termenii in vigoare, deoarece aceștia sunt obligatorii. Utilizatorii care încalcă acești termeni se pot confrunta cu suspendarea sau rezilierea accesului lor la site-ul AEMR Cluj și la drepturile de utilizare.

Acești termeni contractuali au fost actualizați la data de 8 februarie 2021.